Závěrečná konference projektu Profíci II.

Závěrečná konference projektu Profíci II.

Rozloučili jsme se s projektem Profíci II., celým názvem Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II. (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751), který navázal na podobně úspěšný projekt s číslem I. Na konferenci vystoupila řada vzácných hostů a mezi nimi též...