Rozloučili jsme se s projektem Profíci II., celým názvem Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II. (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751), který navázal na podobně úspěšný projekt s číslem I. Na konferenci vystoupila řada vzácných hostů a mezi nimi též sociální pracovníci a pracovnice, se kterými jsme se potkali v rámci různých aktivit projektu. Čistá radost. A věřím, že naše profesní cesty se budou spojovat dál.

 

Celý playlist zde: