Pozvánka na Mezinárodní konfe
renci ke Světovému dni sociální práce, který se koná pod záštitou Projektu Systémová podpora sociální práce v obcích. Konference se bude konat 15. března 2022 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (Akademie veřejného investování – Pařížská 4, Praha 1) od 09 do 17 hodin.
Součástí konference je již po páté vyhlášení sociálních pracovníků, kteří obdrží od Ministerstva práce a sociálních věci ocenění Gratias.
Kapacita konference je 50 účastníků přítomných v sále a neomezený počet sledujících prostřednictvím online přenosu.
Těším se na viděnou!