Vyšla Sociální správa! … Zúročení dvouletého úsilí… Díky Katce Šámalové a Petrovi Vojtíškovi. Mezi dalšími autory Melanie Zajacová, Lenka Máchová, Martin Korych, Ladislav Průša, Veronika Aresta, a další.

Sociální správa – Šámalová Kateřina | Knihy Grada

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.

Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další.

Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů.

Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních českých odborníků působících v dané oblasti.

21.3 Význam a role sociální práce
21.3.1 Sociální pracovník ve veřejné správě
21.3.2 Sociální pracovník na úřadu práce
21.3.3 Sociální pracovník na obecním úřadu
21.3.4 Sociální pracovník na krajském úřadu a role ministerstva
21.3.5 Sociální pracovník v sociálních službách
21.3.6 Sociální pracovník na pomezí sociálních věcí a zdravotnictví
21.3.7 Sociální pracovník v resortu školství
21.3.8 Sociální pracovník v resortu spravedlnosti
21.3.9 Sociální pracovník v resortu vnitra