Záznam z konference ke světovému dni sociální práce

V letošním roce se Konference ke světovému dni sociální práce konala online. Ve virtuálním studiu byla pouze moderátorka a všichni účastníci se připojovali na dálku. Byl to docela adrenalin, jestli se podaří dodržet domluvené časy, jestli nikdo nebude mít technické potíže a jaká bude atmosféra bez osobních kontaktů.

I přes pár drobností vše dopadlo skvěle. Konferenci sledovalo více než 1 000 sociálních pracovnic a pracovníků, až se z toho člověku tajil dech. Jsem velmi ráda, že jsem měla příležitost vyjádřit uznání a poděkování oceněným sociálním pracovnicím a pracovníkům i prezentovat příspěvek o zkušenostech kolegyň a kolegů z terénu.

V programu jsme se snažili propojovat teorii s praxí a věnovat se tématům vztahujícím se k samé podstatě sociální práce. Myslím, že i v těchto změněných podmínkách se to podařilo.

S velikým díky všem sociálním pracovnicím a pracovníkům!