Světový den sociální práce (World Social Work Day)

Vyjadřuji veliké DĚKUJI vám všem!

První den v novém formátu fungování našeho oddělení jsme zvládli perfektně, a ty malé octomilky, které občas poletovaly, se rozhodně dalšího dne nedožijí. Po dobu mimořádných opatření preferuji telefonickou komunikaci. Klid na vyřizování e-mailů prostě přichází až se spánkem dětí.

Věřím, že nový den přinese trochu zklidnění, zatím jsme s kolegyněmi a kolegou ve státní službě vydali značné množství energie na úkoly vyplývající z mimořádných opatření a zároveň na to, aby ministerstvo alespoň trochu zareagovalo na potřeby sociálních pracovníků a jejich klientů v terénu.

Malé vítězství, byla zveřejněna tisková zpráva, která obsahuje i toto poděkování:

Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace brzy pomine.

Posílám vám „srdce pro sociální pracovníky“